ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

SIAL CHINA, Shangahi from May 16th to 18th, 2018

FOOD EXPO, Athens Greece from March 10th to 12th, 2018

GULFOOD, Dubai, from February 18th to 22nd, 2018

PRODEXPO, Moscow, from February 5th to 6th, 2018

ANUGA, Cologne, October 2017

SIAL, Shanghai, May 2017

SIAL, Canada, May 2017

GULFOOD, Dubai, February 2017

PRODEXPO, Moscow, February 2017

SIAL, Paris, October 2016